Årsberetninger og statistik

Kulturværdiudvalgets årsberetninger

Kulturværdiudvalget udarbejder hvert år en beretning med beskrivelse af årets  hændelser. Beretningen skal sendes til Kulturministeriet til godkendelse senest 4 måneder efter finansårets udløb. Alle Udvalgets årsberetninger kan findes ved at klikke ud for det ønskede år.

Samlet statistik
Herunder er samlet oplysninger om Kulturværdiudvalgets aktiviteter, økonomi og erhvervelser fra 1987 og frem. Statistikken bygger på udvalgets årsberetninger.

Alle årsberetninger er pdf-filer.