Et kinesisk eksportchatol

Kinesisk eksportchatol af træsorten huamu, udført af snedkeren Assam Goa i Canton. 1741.
Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1991 og overdraget til Kunstindustrimuseet.

Skabet er fremstillet på bestilling af supercargo (handelschef) Christen Lintrup (1703 – 1772) på en af hans i alt fem handelsrejser til Kina. Det blev hjemført til København året efter sammen med andre møbler og kunstgenstande på Asiatisk Kompagnis skib “Dronningen af Danmark”. I den periode var Danmark blandt de førende lande på kina-handlen, og Lintrup var en driftig og dygtig mand. Han købte siden store jordbesiddelser og blev i 1756 adlet som baron Lindencrone.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Chatollet er et meget betydeligt led i helheden af den sammenhængende gruppe af møbler, enestående af omfang, som blev fremstillet i Kina til Christen Lintrup. Skabets herkomst er endvidere veldokumenteret.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1991.