Nøstentangen Eremitagepokalen

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1992.

I 1991 blev der på auktion hos Bruun Rasmussen solgt en meget smuk og kostbar glaspokal fra 1751, den såkaldte “Erimitagepokal”, til en norsk privatmand for en hammerslagspris på 1.840.000 kr. Pokalen er en del af kulturarven fra den dansk-norske fællestid i det 18. århundrede. Kulturværdiudvalget gav afslag på ansøgninger om udførselstilladelse både i 1991 og 1992, og ejeren afslog tilsvarende Udvalgets overtagelsestilbud og måtte derfor deponere pokalen i en bankboks i Danmark. Her stod den i 8 år og kom kun frem – med betinget udførselstilladelse til Kunstindustrimuset i Oslo – på en stor udstilling i Oslo i 1998.

Sagen blev imidlertid afgjort i år 2000, idet den norske stat sammen med to sponsorer afkøbte den daværende ejer pokalen med henblik på overdragelse til Kunstindustrimuseet i Oslo, hvorefter Kulturværdiudvalget på baggrund af en ny ansøgning fra dette ophævede udførselsforbuddet med den begrundelse, at pokalen som en del også af norsk kulturarv derved kom i det norske folks eje. Se Udvalgets beretning for 2000.