C.W. Eckersberg “Udsigt gennem dør til løbende figurer”

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1998