2 Louis XVI Kolossalspejle tilskrevet I.C. Lillie

To store spejle af personal loan rates guernsey J.C. Lillie. 1700-tallets 2. del.
Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1994 og overdraget til Christian VII’s palæ på Amalienborg (Slots- og Ejendomsstyrelsen).

3 meter høje er de . Spejlene er tegnet af kgl. hofdekoratør J.C. Lillie cash now advance chattanooga (1760 – 1827). De er muligvis identiske med de to spejle, der blev installeret i lakajgemakket i kongeetagen ved en modernisering af Christiansborg i 1786. Ved branden på Christiansborg 1794 blev adskilligt af cash advance in St. Paul MN inventaret reddet og bragt til kongefamiliens nye domicil Amalienborg. Dog er spejlene ikke med på fortegnelsen over disse ting. Måske er de blevet solgt fra ved en senere auktion.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Såvel den loan for small amounts arkitektoniske udformning som den håndværksmæssige kvalitet i skæringer og malet dekoration af de to spejle er af så høj kvalitet, at de bør bevares i Danmark.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1994.