Ledreborg

Fra grevskabets kunstsamling:

  • Maleri af Cornelius de Hem (1631 – 1695): “stilleben”. Erhvervet med støtte fra Ny Carlbergfondet af Kulturværdiudvalget i 1987 og overdraget til Ledreborgfonden.
  • 2 malerier af W. Sartorius: “Stilleben med fuglevildt”. 1728. Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1988 og overdraget til Ledreborgfondet.
  • Maleri tilskrevet Willem Kalf (1619 – 1693): “Nature Morte med druer og ferskner på et orientalsk tæppe”. Erhvervet med ekstern støtte af Kulturværdiudvalget i 1992 og overdraget til Ledreborgfondet.
  • 2 malerier af slagscener i Bourgignonstil. Ukendt kunstner. Fra 1600-tallet.
    Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet af Kulturværdiudvalget i 1997 og overdraget til Ledreborgfondet. Ministertilladelse efter lovens § 2, stk. 4.

Malerierne har alle tilhørt herregården Ledreborg sydvest for Roskilde. Billederne er del af en omfattende kunstsamling skabt af bygherren, statsminister Johan Ludvig von Holstein (1694 – 1763) og senere forøget af hans søn. Kun få af billederne fra Ledreborgs malerisamling er ved arvegang udgået fra huset. Resten er i behold og tilhører Ledreborgfonden (oprettet 1978), hvis formål er at fastholde samlingen på Ledreborg for offentligheden.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Malerierne har gennem mere end 200 år udgjort en bestanddel af det enestående og helstøbte interiør på Ledreborg. Der er lagt mere vægt på betydningen af at kunne genskabe den oprindelige indbosamling i videst muligt omfang end på kunstkvaliteten af de enkelte værker.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for årene 1987, 1988, 1992 og 1997.