C.W. Eckersberg “Panorama af Kronborg og Helsingør”

Tegning af C.W. Eckersberg: “Panorama tegnet fra Kronprindsens least expensive payday loans online Bastion paa Kronborg Vold hele Horizontcirklen rundt”. 1824.
Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1999 og overdraget til Statens Museum for Kunst.

Tegningen er et forstudie cash loan in miami til et stort panoramamaleri bestilt hos Eckersberg (1783 – 1853) af kgl. mekanikus og instrumentbygger J. Marstrand, i dag bedre kendt som maleren after hours payday loans Wilhelm Marstrands far. Man mener, at selve maleriet blev destrueret efter at have været udstillet i en periode fra 1825 i sell for free Marstrands gård i Silkegade i København. I mange år har tabet været beklaget. Med denne tegning, der pludselig dukkede op på en auktion i instant payday loan direct lender 1999, har man nu mulighed for at danne sig et nogenlunde indtryk af det forsvundne maleri.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Tegningen er personal loan dsa in chandigarh en stor sjældenhed og har grundet omstændighederne omkring det tabte originale maleri stor kulturhistorisk værdi.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1999.