Bogbind udført af Jakob Krause

Bogbind i hvidt svineskind udført af Jakob Krause. Bogbindet er forsynet med dansk våben og indeholder dele af det Gamle Testamente på tysk.
Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1990 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek.

Bogbindet stammer fra Frederik II’s bibliotek. Jakob Krause var tidens største tyske bogbinder, da han blev tilknyttet kurfyrst August af Sachsens hof i 1566. Kurfyrsten var gift med den danskfødte prinsesse Anna, søster til Frederik II (1534 – 1588), og parret var begge lærdomselskende og stærkt interesserede i at samle på bøger. De havde eget trykkeri på slottet og havde således behov for en dygtig bogbinder. På grund af familieskabet bestod der i en årrække en nær forbindelse mellem det danske hof og det bog interesserede kurfyrstepar.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Der er tale om et klenodie. Det har været kongeligt eje og blev muligvis givet til den danske konge som del af en bibelgave fra hans svoger kurfyrst August af Sachsen.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1990.