Manuskript og 2 breve skrevet af H.C. Andersen

Et manuskript og to breve af H.C. Andersen fra årene 1866 – 68.
Erhvervet samlet af Kulturværdiudvalget i 1991 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek. Ministertilladelse efter lovens § 2, stk. 4.

Foruden manuskriptet til H.C. Andersens (1805 – 1875) digt ” Paa Ungdommens friske Rosenblad” er det ene af hans to breve særligt interessant. Det er et rejsebrev fra d. 15. maj 1867, der foruden en righoldig rejsebeskrivelse rummer manuskript til to af hans andre digte, henholdsvis “I Jurabjergene” og “I Neuchatel”. Begge digte findes, med små afvigelser, ligeledes i hans dagbog for rejsen.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Disse ting fra H.C. Andersens hånd er i sig selv klenodier og må betragtes som oplagte kulturværdier, der bør forblive i Danmark.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1991.