Herman Bangs korrekturer til romanerne “Stuk” og “Sommerglæder”

Herman Bangs korrekturer til romanerne “Stuk” og “Sommerglæder”
To korrekturer lending corporation til forfatteren Herman Bangs romaner “Stuk” fra 1887 og “Sommerglæder” fra 1902.
Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1991 og overdraget til Det Kongelige top cash advance Houston Bibliotek. Ministertilladelse efter lovens § 2, stk. 4.

Stuk er et hovedværk i Herman Bangs (1857 – 1912) forfatterskab. Bogen payday loans detroit lakes mn giver et livligt billede af København og er et portræt af en generation. Netop dette af korrektureksemplarerne fremstår for store partiers vedkommende mere som cash advance kentucky ave et egenhændigt arbejdsmanuskript til bogen end som et almindeligt korrektur. Sammen med korrekturen på Sommerglæder, Bangs morsomste roman, giver den et first american cash advance brighton co indblik i forfatterens arbejdsproces.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Romanen Stuk er et af den danske litteraturs hovedværker. Der er tale om cash loans downtown nashville tn overordentlige interessante korrekturer, vigtige for udforskningen af Herman Bangs arbejdsmetode.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1991.