Georg Brandes’ originalmanuskript til William Shakespeare

Originalmanuskriptet af Georg Brandes personal cash loan for bad credit til: “William Shakespeare”. 1895 – 96.
Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1993 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek. Ministertilladelse efter loven § 2, stk. 4.

Georg Brandes (1842 – 1927) overdrog i 1925 dette originalmanuskript til et af sine hovedværker payday loan in fairview heights il til sin mangeårige sekretær. Det kunne være renskriften, idet der forekommer meget få rettelser i skriftet. Det må formodes at manuskriptet oprindeligt har været en del af Brandes’ arkiv som forfatteren donerede til Det Kongelige Bibliotek i 1912 på unsecured loans illinois opfordring af en komite af kulturpersonligheder. Arkivet er i dag selve centret for den Brandesforskning, der foregår på både nationalt og internationalt plan.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Der er tale om et interessant og vigtigt arbejdsmanuskript til et værk, halifax personal loan customer services der har været med til at gøre ham kendt i udlandet. I den internationale Shakespeare forskning har Brandes’ bidrag status som et hovedværk. I forskningsmæssig sammenhæng er det således væsentligt at bevare værket i landet.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1993.