Kulturværdiudvalget

Kulturværdiudvalget består i henhold til loven af fem medlemmer, hvoraf fire sidder ex officio, d.v.s. i kraft af deres stillinger som chefer for Det Kgl. Bibliotek, Nationalmuseet, Statens Arkiver og Statens Museum for Kunst. Det femte medlem udpeges af kulturministeren for fire år af gangen og skal være leder af et ikke-statsligt museum.

Kulturværdiudvalget bistås af et sekretariat, som består af en akademisk medarbejder og en juridisk chefkonsulent. Sekretariatet er placeret på Det Kongelige Bibliotek.

Kulturværdiudvalgets forretningsorden

Kulturværdiudvalgets sammensætning

Svend Larsen (formand)
Direktør, Det Kgl. Bibliotek

Mikkel Bogh (næstformand)
Direktør, Statens Museum for Kunst

Mette Skougaard
Museumsdirektør, Det Nationalhistoriske Museum

Asbjørn Hellum
Rigsarkivar, Rigsarkivet

Rane Willerslev
Direktør, Nationalmuseet