Ludvig Holbergs eksemplar af Jakob Biedermann’s “Utopia”

Ludvig Holbergs eksemplar af Jacob Biedermann’s bog russell oliver cash loans “Utopia”. 1691.
Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1995 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek.

Dette eksemplar ad Utopia er muligvis en bog fra Holbergs bibliotek med dennes egne håndskrevne notater, tilføjelser og understregninger. Det er kendt, at Holberg (1684 – 1754) benyttede Biedermann’s bog som inspirationskilde til flere af sine komedier, bl.a. cash advance pell city Jeppe på Bjerget. Ud fra markeringer i bogen antager nogle, at Holberg har brugt denne udgave i latinundervisning af en elev, idet han i sine yngre år ernærede sig som lærer. Der har dog blandt fagfolk været en omfattende debat om hvorvidt det virkelig er Holbergs skrift.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Det need payday loan now er af kulturel betydning at bevare eksemplarer af værker, der har eller kan have tilhørt Holberg, og som muligvis har været et led i hans arbejde og skabervirksomhed, idet størsteparten af Holbergs bogsamling gik til ved Sorø Akademis brand i 1813.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1995.