Wilhelm Hansens Arkiv

Samling af nodemanuskripter og korrespondance m.m. ejet af familien Wilhelm Hansen.
Erhvervet manitoba cattle cash advance med særlig stats- og fondsstøtte af Kulturværdiudvalget i 1996 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek.

Arkivet, der fyldte ca. 130 flyttekasser, indeholder 1.237 nodemanuskripter, payday loans west memphis og ca. 1.5 mio. breve og skrivelser m.m. Det falder i tre dele; 1. manuskriptarkivet, 2. Korrespondancearkivet og 3. Forretningsarkivet. Blandt originalmanuskripterne finder man arbejder af bl.a. Gade personal health loans , Heise, Hartmann og Carl Nielsen, men også berømte nordiske komponister som Grieg, Alfvén og Sibelius er repræsenteret. Familien Wilhelm Hansen var indtil 1988 ejer af another word for cash advance musikforlaget Wilhelm Hansen. Musikforlaget grundlagdes i København i 1853 af Jens Wilhelm Hansen (1821 – 1904), og ejet igennem 4 generationer af samme familie har det næsten 150 cash loan glenroy år været det centrale musikforlag i Danmark og Norden.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Arkivet er den største sag, der har været forelagt Udvalget, og er en i instant text loans lenders alle henseender enestående sag i dansk musik- og kulturhistorie. Inden for området findes der ikke et privatarkiv af tilsvarende størrelse og betydning for dansk musikliv og personal loans for credit impaired musikvidenskab. Arkivet må betragtes som en principiel udelelig helhed.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1996.