Ansøgning

Ansøgning om udførselstilladelser

Kulturværdiudvalget har to  skemaer til brug til ansøgning om udførselstilladelse af kulturgoder:

  • Et skema til brug for genstande, der ønskes udført fra Danmark til et andet EU-land.
  • Et EU-skema, der skal anvendes,  hvis genstandene skal føres ud af EU’s område.

 

Det danske skema

Skemaet i pdf-format
NB: Du kan skrive direkte i pdf-filen, hvis den åbnes i en viewer som understøtter udfyldning af formularer, f.eks. Acrobat Reader.

Ansøgningen skal indeholde:

  • en udførlig beskrivelse af genstanden
  • en værdiansættelse
  • fotografi i to eksemplarer
  • oplysning om besigtigelsessted.

Det er vigtigt at udfylde samtlige rubrikker i ansøgningsskemaet. Du skal vedlægge 2 stk. fotografier af genstanden samt eventuelt fuldmagt, hvis du søger på vegne af andre. Sagsbehandlingen af ansøgningen begynder først, når sekretariatet har modtaget samtlige oplysninger på ansøgningsskemaet.

EU-skemaet

EU-skemaet udleveres ved henvendelse til Kulturværdiudvalgets sekretariat.