Maleri af Jean-Laurent Mosnier

Portrætmaleri af storkøbmanden Constantin Brun malet i Hamburg af den franske 07104 cash advance maler Jean-Laurent Mosnier (1743-1808) i år 1800.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2005. Købsprisen blev tilvejebragt af fondsmidler og efterfølgende blev maleriet overdraget til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Jean-Laurent Mosnier var oprindelig miniaturemaler, men specialiserede sig senere i portrætter, som han fik stor anerkendelse for. Han er repræsenteret på museer i bl.a. Frankrig, Tyskland og England.

Constantin Brun var en fremtrædende handelsmand – i 1798 handelskyndig direktør med bopæl i palæet i Bredgade (det senere Moltkeske) og på landstedet Sophienholm ved Bagsværd Sø.

Portrættet sætter den danske historie og identitetshistorie i 07307 cash advance den florissante handelsperiode op til Napoleonskrigene i et klarere perspektiv, samtidig med at det kaster nyt lys over den tidlige guldalderkunsts umiddelbart tilgængelige forbilleder.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Portrættet er både som type og i kunstnerisk kvalitet enestående i national sammenhæng, idet maleriet fremstår som et enestående eksempel på den florissante handelsperiodes storborgerlige selvopfattelse, og idet den portrætterede er en central person i dansk handels- og kulturhistorie, og derfor er af stor kulturhistorisk værdi.

Mosnier

 

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2005.