Collin-samlingen af H.C. Andersen fotografier

Samling af 20 1 hour pay day loans originale fotografier som skildrer Hans Christian Andersen i forskellige situationer. Fotografierne har forskellig størrelse, men de fleste er ca. 8,5 x 5 cm. De er taget gennem årene 1862-1870.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2007. Købsprisen blev tilvejebragt af Odense Bys Museer, som Kulturværdiudvalget efterfølgende overdrog fotografi-samlingen til.

Samlingen indeholder tre fotografier af Edward Collin, to af 24 hour payday loan houston H.C. Andersen sammen med Edward Collins søn Jonas Collin, et af Georg Brandes og et af Fr. Hegel. Endvidere indeholder samlingen fire sjældne portrætfotografier, signerede portrætfotografier, heriblandt ét optaget i Bordeaux af den fremragende, franske fotograf Barberon – med kommentar af Edward Collins søn Jonas Collin, derudover indeholder samlingen fem originale, fremragende fotografier af Henrik Tilemann optaget på herregården Frijsenborg 1 hour fast cash loans i 1860’erne og dertil er portrætfotografierne usædvanligt velbevarede. I samlingen er vedlagt et menukort til H.C. Andersens 70-års fødselsdag.

Samlingen er en del af Collin-samlingen, hvis øvrige dele befinder sig på henholdsvis Odense Bys Museer og Det Kongelige Bibliotek og gennem 100 år har været betragtet som værende af uvurderlig betydning for dansk kultur og forskning, at der er 07307 cash advance tale om et til dels enestående supplerende indhold hertil indeholdende unika, og endelig at fotografierne dertil er af overordentlig stor betydning ud fra en forhistorisk synsvinkel.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Samlingen rummer sådanne beskyttelsesværdige kulturværdier, at en udførsel ville medføre en væsentlig forringelse af den nationale kulturarv.

Collin

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2007