En samling oldsager fra Broholm Gods

Samlingen af oldsager stammer fra den såkaldte Broholm-samling, som blev skabt af en af dansk arkæologis pionerer, kammerherre N.F.B. Sehested (1813-1882), Broholm
Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2005. Købet blev finansieret med midler fra Udvalgets kassebeholdning. Efterfølgende overdrog Udvalget oldsagerne til Nationalmuseet.

Genstandene stammer fra udgravninger fra egnen omkring Broholm Gods og gården Addithus ved Vejle, hvor kammerherre Sehested forestod en af verdens første detaljerede lokalundersøgelser, herunder eksperimental-arkæologiske forsøg. En stor del af Broholm-samlingen blev publiceret i en samtidig udgivelse.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Genstandene dokumenterer en arkæologisk virksomhed, der har stor forskningsmæssig betydning, fordi samlingen fra Broholm i flere henseender er enestående i arkæologisk sammenhæng og for dansk kulturhistorie.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2005.