Bankbokssager

Fortegnelse over Bankbokssager

Bankbokssager er et begreb, der dækker over danske kulturgenstande, som har fået forbud mod at forlade landet efter, at ejeren har ansøgt om en udførselstilladelse. Ejeren har efterfølgende afslået at modtage Kulturværdiudvalgets lovbestemte tilbud om at købe genstanden. Kulturværdierne befinder sig derfor stadig i privat eje eller er deponeret i Danmark. f.eks. i en bankboks.

På nuværende tidspunkt er der nedlagt udførselsforbud for følgende udenlandsk privatejede danske kulturværdier:

Endvidere er følgende danske privatejede kulturgenstande, som alle befinder sig i Danmark, belagt med udførselsforbud:

1. Lauritz Tuxens maleri Man rejser sig fra bordet (1906), 1991.
2. En Amati violin (1627), 2001.
3. Resterende dele af Ålholm-samlingen (1600- og 1700-tallet), 1996-97.

Årstallet i parentes henviser til oprindelsesåret, mens det andet årstal angiver året for nedlæggelse af udførselsforbud.