Flintmejsel fra Svanninge

En mejsel af flint fra stenalderen, som er fundet ved Svanninge på Fyn.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2010. Købsprisen blev tilvejebragt af Nationalmuseet, som Kulturværdiudvalget efterfølgende overdrog stenøkserne til.
Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Mejslen er et fint stenalderfund med proveniens, idet den kan stedfæstes og dermed har både forskningsmæssig og kulturhistorisk betydning.

flintmejsel
Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2011.