Tre stenøkser fra Nysø, Bredeshave og Saksild

Tre stenøkser med findestederne påskrevet: Tyndnakket flintøkse, slebet på fire sider, 14 cm, findested ”Nysø 1988”. Tyknakket flintøkse, findested ”Bredeshave 117”. Trindøkse af bjergart, 12 cm, findested ” Saksild 9/8 1957”.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2011. Købsprisen blev tilvejebragt af Nationalmuseet, som Kulturværdiudvalget efterfølgende overdrog stenøkserne til.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Genstandene er fine stenalderfund med proveniens, idet de kan stedfæstes og dermed har både forskningsmæssig og kulturhistorisk betydning.

trestenokser

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2011.