Sekretariatet

Kulturværdiudvalgets sekretariatet
Att: Jakob K. Meile
Det Kgl. Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1016 København K

Tlf. 9132 4708

Email: Kulturvaerdier@kb.dk