Adress

Secretariat Address:

Kulturværdiudvalget
Sekretariatet, v/Lis Brock
Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.

Tlf.  +45 4120 6005

Email:
kulturvaerdier@natmus.dk