Contact

The Danish Commission on the Export of Cultural Assets
Att.: Agnete L. Rodskjer

Det Kgl. Bibliotek [i.e. “The Royal Danish Library”]
Søren Kierkegaards Plads 1
DK-1221 Copenhagen K

Postal address: Christians Brygge 8,  DK-1219 Copenhagen K

Phone: (+45) 91 32 45 66
E-mail: kulturvaerdier@kb.dk