BREXIT – udførsel til Storbritannien i 2020

BREXIT  – Kulturværdiudvalgets sagsområde administreres ved benyttelse af to forskellige ansøgningsblanketter om tilladelse til udførsel til hhv.  EU-lande og til lande uden for EU.

Officielt er Storbritannien pr.  1. februar 2020 ikke længere medlem af EU.
I forhold til i Kulturværdiudvalgets administrative sagsbehandling får  udmeldelsen ingen umiddelbare konsekvenser,  dvs. at ansøgninger om eksport til Storbritannien fortsat  skal ske på baggrund af den online blanket, som bruges ved ansøgninger om eksport til EU-lande.

Ved udgangen af 2020 forventes det, at ansøgninger om tilladelse til eksport til Storbritannien vil skulle ske ved brug af blanketten ( den papirbaserede EU-formular), som benyttes til eksport til lande uden for EU.

Midlertidig udførsel:

Hvis dato for genindførslen til Danmark af en midlertidigt udført genstand til Storbritannien falder efter den 31. december 2020, skal du bruge blanketten “EU-formular” (dvs. den papirbaserede formular).

Hvis dato for genindførslen til Danmark falder før den 31. december 2020, kan du derimod bruge online-formularen.

Permanent udførsel:

Fra 1. januar 2021 skal du bruge den papirbaserede “EU-formular”.