BREXIT – udførsel til England i 2019

BREXIT rejser en lang række problemstillinger, også inden for Kulturværdiudvalgets sagsområde, idet Udvalget som bekendt benytter to forskellige ansøgningsblanketter til udførsel hhv. til andre EU-lande og til lande uden for EU.

Skæringsdatoen for BREXIT er sat til 29. marts 2019, og som ansøger skal du derfor være opmærksom på, om denne dato har betydning for valget af blanket. Følgende regler gælder:

Midlertidig udførsel:

Hvis genindførslen til Danmark falder efter skæringsdatoen, skal du bruge blanketten “EU-formular” (dvs. papirbaseret formular).

Hvis genindførslen falder før skæringsdatoen, kan du derimod roligt bruge online-formularen (“dansk formular”).

Permanent udførsel:

Fra 1. januar 2019 skal du bruge “EU-formularen”, da der skal være tid til sagsbehandlingen i Udvalget inden skæringsdatoen.

 

Kontakt gerne Udvalget i tvivlstilfælde!