Hjem

Dansk beskyttelseslov

Sjældne kunstværker, kulturhistoriske genstande, bøger, manuskripter, arkivalier og lignende kan ikke uden tilladelse føres ud af Danmark. Det er bestemt i lov om sikring af kulturværdier i Danmark, som trådte i kraft den 1. januar 1987 og senest ændret d. 1. marts 2010.

Loven er den første danske lov, der har det direkte formål at sikre, at kulturværdier bliver inden for landets grænser. Den er et vigtigt supplement til andre bestemmelser, der værner om den nationale kulturarv, for eksempel danefæbestemmelserne.

Læs mere om beskyttelsen af kulturværdier i Danmark.

Overtrædelse af loven

Overtrædelse af beskyttelsesbestemmelserne i loven om kulturværdier straffes med bøde eller fængsel i en periode på op til et år.

Hvem giver tilladelse?

Det er et udvalg på fem medlemmer, Kulturværdiudvalget, der afgør, om der skal gives tilladelse til udførsel. Udvalgets medlemmer er lederne af Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet, Rigsarkivet, Det Kgl. Bibliotek og et af Kulturministeren udpeget medlem, der skal være leder af et ikke-statsligt museum. Medlemmet udpeges for fire år af gangen.