Om Kulturværdiudvalget

Kulturværdiudvalget består i henhold til loven af fem medlemmer, hvoraf fire sidder ex officio, dvs. i kraft af deres stillinger som chefer for hhv.

 • Det Kgl. Bibliotek
 • Statens Museum for Kunst
 • Nationalmuseet
 • Rigsarkivet

Det femte medlem udpeges af kulturministeren for fire år af gangen og skal være leder af et ikke-statsligt museum.

Kulturværdiudvalget bistås af et sekretariat, som består af en akademisk medarbejder og en juridisk chefkonsulent. Sekretariatet er placeret på Det Kongelige Bibliotek.

Kulturværdiudvalgets forretningsorden

Kulturværdiudvalgets aktuelle sammensætning

 • Svend Larsen (formand)
  direktør, Det Kgl. Bibliotek
 • Morten Ellegaard (næstformand)
  rigsarkivar, Rigsarkivet
 • Astrid La Cour
  direktør, Statens Museum for Kunst
 • Rane Willerslev
  direktør, Nationalmuseet
 • Anne-Louise Sommer
  direktør, Designmuseum Danmark