Lovgivning

Udførselstilladelser og tilbagelevering af kulturgoder

En række danske love og bekendtgørelser regulerer Kulturværdiudvalgets arbejde, herunder også EU-lovgivning i form af forordninger og direktiver.

Lovgivning om udførselstilladelser

Lov nr. 899 af 21. juni 2022 om ændring af lov om sikring af kulturværdier i Danmark

Lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. november 2010 om sikring af kulturværdier i Danmark

Bekendtgørelse nr. 173 af 1. februar 2021 om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark

Bekendtgørelse nr. 391 af 30. april 2011 om sikring af kulturværdier i Danmark

Forretningsorden for Kulturværdiudvalget

Rådets Forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder.

Forordning nr. 752/93 af 30. marts 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3911 1992 om udførsel af  kulturgoder

Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder (kodificeret udgave)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ( »IMI-forordningen« )

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1081/2012 af 9. november 2012 til Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 om udførsel af kulturgoder

Lovgivning om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.

Oprindelig lov nr. 1104 af 22. december 1993

(Rådets direktiv 93/7/EØF af 15. marts 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område)

Bekendtgørelse nr. 1064 af 18. december 1997 om ændring af bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.

Bemærkninger til bekendtgørelse nr. 1064 af 18. december 1997 om ændring af bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.

Ændringslov nr. 422 af 10. juni 1997

Bekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2002 om ændring af bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.

Ændringslov nr. 1572 af 15. december 2015

(Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning)

Lov nr. 521 af 26. maj 2010 om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande

§ 33 i museumsloven