Årsberetninger og statistik

Årsberetninger

Kulturværdiudvalget udarbejder hvert år en beretning med beskrivelse af årets  hændelser. Beretningen skal sendes til Kulturministeriet til godkendelse senest 4 måneder efter finansårets udløb. Alle Udvalgets årsberetninger kan findes ved at klikke ud for det ønskede år.

Ved to lejligheder – for at markere hhv. 10- og 20-året for Udvalgets virke – udkom tillige sammenfattende statusrapporter; se længere nede.

1987 1997 2007 2017
1988 1998 2008
1989 1999 2009
1990 2000 2010
1991 2001 2011
1992 2002 2012
1993 2003 2013
1994 2004 2014
1995 2005 2015
1996 2006 2016

10-års statusrapporter

Statistik

Herunder er samlet oplysninger om Kulturværdiudvalgets aktiviteter, økonomi og erhvervelser fra 1987 og frem. Statistikken bygger på udvalgets årsberetninger.