Årsberetninger og statistik

Årsberetninger

Kulturværdiudvalget udarbejder hvert år en beretning med beskrivelse af årets  hændelser. Beretningen skal sendes til Kulturministeriet til godkendelse senest 4 måneder efter finansårets udløb. Alle Udvalgets årsberetninger kan findes ved at klikke ud for det ønskede år.

Ved to lejligheder – for at markere hhv. 10- og 20-året for Udvalgets virke – udkom tillige sammenfattende statusrapporter; se længere nede.

1987199720072017
1988199820082018
1989199920092019
1990200020102020
1991200120112021
1992200220122022
1993200320132023
199420042014
199520052015
199620062016

10-års statusrapporter

Statistik

Herunder er samlet oplysninger om Kulturværdiudvalgets aktiviteter, økonomi og erhvervelser fra 1987 og frem. Statistikken bygger på udvalgets årsberetninger.