Erhvervelser

Fortegnelser over Kulturværdiudvalgets erhvervelser.

Kulturværdiudvalget har erhvervet en række kulturværdier fra udlændinge og danskere, der ønskede at tage genstandene ud af landet. Genstandene er af meget forskellig karakter fra malerier over antikviteter, manuskripter og bøger til musikinstrumenter.

Se også kategorien “bokssager”, som dækker genstande, der har fået nedlagt forbud, men som af forskellige årsager ikke har kunnet erhverves (hhv. aktuelle og løste sager).

Kategorier af erhvervelser