Ansøgning

Skal jeg søge om tilladelse?

Der skal søges om tilladelse, hvis en ejer ønsker at udføre:

 • Kulturgenstande fra tiden før 1660.
 • Kulturgenstande, som er ældre end 50 år, og som har en værdi over beløbsgrænsen (se den aktuelle beløbsgrænse længere nede).
 • Fotografier (uanset alder), hvis de har en værdi på 30.000 kr. eller derover.

Der vil blive givet tilladelse til udførsel af disse genstande, medmindre de er af afgørende betydning for den nationale kulturarv.

Hvis en ansøgning om udførselstilladelse afslås, skal staten tilbyde at købe genstanden til markedspris – uden af den grund at have forkøbsret.

Kulturværdier, hvad er det?

Kulturgenstande fra før 1660 kan f.eks. være:

 • oldsager, redskaber og våben af flint, sten og metal;
 • keramik samt smykker eller udsmykkede genstande af ben, hjortetak, rav eller metal;
 • kirkeinventar såsom altertavler, krucifikser, prædikestole og kalke;
 • bøger, kort, inkunabler (dvs. bøger fra før år 1500) og arkivalier.

Kulturgenstande ældre end 50 år og med en værdi over beløbsgrænsen kan f.eks. være:

 • manuskripter, dagbøger, kort;
 • billedkunst, herunder malerier og skulpturer;
 • møbler, inventar, musikinstrumenter m.v.

Mønter og medaljer er som de eneste kulturgenstande udtrykkeligt undtaget fra lovens bestemmelser.

I helt særlige tilfælde kan kulturministeren bestemme, at loven også skal gælde andre kulturgenstande end de ovenfor nævnte.

Ansøgning om udførselstilladelser

Kulturværdiudvalget har to forskellige formularer til brug ved ansøgning om udførselstilladelse af kulturgoder:

 • En formular til brug for eksport til et andet EU-land . Formularen er online.
 • En formular til brug for eksport ud af EU’s område (“EU-formular”). Papirbaseret; se om bestilling nedenfor.

Udførsel til Storbritannien. Læs mere om BREXIT og kulturværdier her.

Tidsfrister (sagsbehandlingstid)

Ifølge lovgivningen om kulturværdier må sekretariatets sagsbehandlingstid ikke overstige 3 måneder; i meget sjældne tilfælde kan Kulturværdiudvalget dog give forlængelse i indtil 6 måneder. Bemærk dog følgende:

 • Permanente eksporttilladelser behandles sædvanligvis inden for en måned.
 • Midlertidige eksporttilladelser kan i heldigste fald behandles inden for to uger.

På den baggrund anbefaler udvalget at ansøgninger sendes i god tid og aldrig senere end en måned før påtænkt eksportdato. 

Beløbsgrænse

Bemærk venligst, at genstande, der er over 50 år gamle (men dog yngre end fra 1660) kun kræver eksporttilladelse, hvis deres værdi overstiger DKK 173.000,- (pr. januar 2022).

Mere end een genstand?

Hvis ansøgningen omhandler flere genstande, som har samme ejer og samme destination, er der ingen grund til at udfærdige en ansøgning pr. genstand: Udfyld blot een ansøgning og vedlæg en liste over de genstande, ansøgningen gælder for. Kravet til listen er, at den skal indeholde de samme oplysninger, som ellers skal angives, dvs.

 • titel ell. lign.
 • evt. kunster/ophav
 • datering
 • beskrivelse
 • materiale
 • vurderingssum
 • foto

Dette gælder, uanset om ansøgningen sendes elektronisk eller papirbaseret (dvs. hhv. inden for og uden for EU).

Sagsgang

Se eventuelt en visuel fremstilling af sagsgangen ved ansøgninger her.

Formular inden for EU

Formularen er online: Gå til formularen her.

Formular uden for EU

EU-formularen er papirbaseret med gennemslag; den kan bestilles online ved brug af denne formular: Vælg destinationen “Outside EU” og udfyld den næste side med adresse etc.