Sekretariatet

Kulturværdiudvalgets sekretariat
Att.: Jakob K. Meile

Det Kgl. Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1016 København K

Tlf.: 91 32 44 86
E-mail: kulturvaerdier@kb.dk