1991: Manuskript og to breve af H.C. Andersen

Et manuskript og to breve af H.C. Andersen fra årene 1866-68.

Erhvervet samlet af Kulturværdiudvalget i 1991 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek. Ministertilladelse efter lovens § 2, stk. 4.

Foruden manuskriptet til H.C. Andersens (1805-1875) digt Paa Ungdommens friske Rosenblad er det ene af hans to breve særligt interessant: Det er et rejsebrev fra d. 15. maj 1867, der foruden en righoldig rejsebeskrivelse rummer manuskript til to af hans andre digte, henholdsvis I Jurabjergene og I Neuchatel. Begge digte findes, med små afvigelser, ligeledes i hans dagbog for rejsen.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Disse autografer fra H.C. Andersens hånd er i sig selv klenodier og må betragtes som oplagte kulturværdier, der bør forblive i Danmark.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1991.

ID: ACC-1991-3