1993: Georg Brandes’ originalmanuskript til “William Shakespeare”

Originalmanuskript af Georg Brandes til William Shakespeare, 1895-96.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1993 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek. Ministertilladelse efter loven § 2, stk. 4.

Georg Brandes (1842-1927) overdrog i 1925 dette originalmanuskript til et af sine hovedværker til sin mangeårige sekretær. Det kunne være renskriften, idet der forekommer meget få rettelser i skriftet. Det må formodes, at manuskriptet oprindeligt har været en del af Brandes’ arkiv, som forfatteren donerede til Det Kongelige Bibliotek i 1912 på opfordring af en komite af kulturpersonligheder. Arkivet er i dag selve centret for den Brandesforskning, der foregår på både nationalt og internationalt plan.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Der er tale om et interessant og vigtigt arbejdsmanuskript til et værk, der har været med til at gøre Brandes kendt i udlandet. I den internationale Shakespeareforskning har Brandes’ bidrag status som et hovedværk. I forskningsmæssig sammenhæng er det således væsentligt at bevare værket i landet.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1993.

ID: ACC-1993-2