1995: Ludvig Holbergs eksemplar af Jakob Biedermanns “Utopia”

Ludvig Holbergs eksemplar af Jacob Biedermanns bog Utopia, 1691.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1995 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek.

Dette eksemplar af Utopia er muligvis en bog fra Holbergs bibliotek med dennes egne håndskrevne notater, tilføjelser og understregninger. Det er kendt, at Holberg (1684-1754) benyttede Biedermanns bog som inspirationskilde til flere af sine komedier, bl.a. Jeppe på Bjerget. Ud fra markeringer i bogen antager nogle forskere, at Holberg har brugt denne udgave i latinundervisning af en elev, idet han i sine yngre år ernærede sig som lærer. Der har dog blandt fagfolk været en omfattende debat om hvorvidt det virkelig er Holbergs skrift.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Det er af kulturel betydning at bevare eksemplarer af værker, der har eller kan have tilhørt Holberg, og som muligvis har været et led i hans arbejde og skabervirksomhed, idet størsteparten af Holbergs bogsamling gik til ved Sorø Akademis brand i 1813.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1995.

ID: ACC-1995-2