1997: Karel van Mander: “Aron som ypperstepræst”

Maleri af Karel van Mander III: Aron som ypperstepræst, 1635-40.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1997 og overdraget til Statens Museum for Kunst.

Van Mander (1610-79) var en af de fremragende hollandske kunstnere, som Christian 4. kaldte til Danmark for at udføre forskellige kunstneriske opgaver. Fra 1623 og til sin død 47 år senere havde han med kortere afbrydelser sit virke her. Netop dette af van Manders billeder vidner om hans tilknytning til Rembrandt-skolen. Maleriet har tilhørt grev Adam Gottlob Moltke (1710-92) og været en del af hans malerisamling, der – bortset fra Den kgl. Malerisamling – var den fineste samling af ældre udenlandsk kunst i landet. Billedet har været i dansk eje i ca. 350 år.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Maleriets usædvanlige fine kvalitet og van Manders centrale placering i dansk kunsthistorie nuancerer repræsentationen af dansk maleri i 1600-tallet. Herudover er billedets ejermæssige historie interessant.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1997.

ID: ACC-1997-4