1998: C.W. Eckersberg: “Et møde ved parkens mur. Dagslys”

Tegning af C.W. Eckersberg: Et møde ved parkens mur. Dagslys, 1838-40.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1998 og overdraget til Statens Museum for Kunst.

Tegningen er et af forarbejderne til Eckersbergs (1783-1853) berømte og ambitiøse plancheværk om linearperspektivet fra 1841. Af Eckersbergs dagbøger fremgår det, at ideen til dette værk allerede opstod i 1837. Det følgende år blev hans teorier afprøvet på Kunstakademiets elever i form af praktisk undervisning – for stadig færre deltagere, hvilket dog ikke tog modet fra Eckersberg. Hans bestræbelser endte med udgivelsen af en række smukke pædagogiske og fantasifulde raderinger, 11 blade i folio med tekst.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Tegningen er et usædvanligt smukt og velbevaret eksempel på Eckersbergs tegnekunst og viser, tilsammen med en pendant i offentligt eje, et par mellemstadier af et stort kunstværks tilblivelse.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1998.

ID: ACC-1998-7