1998: Wilhelm Marstrand: “Liggende kvindelig model”

Maleri af Wilhelm Marstrand: Liggende kvindelig model, 1833.

Maleriet er ikke meget større end et A4-ark, knapt 27 x 37 cm. Det blev udført under tre modelseancer i 1833, hvor Marstrand (1810-1873) var elev hos C.W. Eckersberg (1783-1853). Denne lod udvalgte elever male efter nøgenmodel i hans private atelier på Charlottenborg. Eckersberg skriver i sin dagbog den 23. oktober 1833: Roed, Købke, Marstrand og Müller blev i dag færdige med et Studium af en quindelig Model. Mange kunstkendere anser det for at være et af Marstrands fineste arbejder.

Kulturværdiudvalget har ved nedlæggelse af udførselsforbud vægtet, at Marstrands modelbillede er af usædvanlig høj kvalitet og hæver sig som selvstændigt ku0nstværk over skolearbejdernes karakter. Med sin stærkt sensuelle udstråling er billedet enestående, set i sammenhæng med Eckersbergskolens generelt mere nøgterne og kølige modelbilleder. Modelskolen synes på dette tidspunkt at have været unik set i europæisk perspektiv.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1998.

ID: BOX-1998-1