2000: Skibet “”Bonavista””Tomastet skonnert Bonavista, bygget af skibsmester Ludvig Johansen, Marstal, Ærø, 1914.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 2000 og overdraget til Nationalmuseet. Ministertilladelse efter lovens § 2, stk. 4.

Bonavista er en dansk såkaldt New Foundland-farer, dvs. et lille sejlskib bygget specielt kraftigt til den krævende sejlads på Nordatlanten med klipfisk fra New Foundland til Sydeuropa. Skonnerten sejlede i denne fart indtil 1926, og først da fik den installeret sin første hjælpemotor. Samtidig hermed blev skibet lagt om til sejlads i europæisk farvand. De sidste knapt 30 år har Bonavista sejlet som charterskib i de nordiske farvande, især i Øresund. Det er den sidste af de danske tomastede skonnerter, der endnu er bevaret. Udvalget har tidligere (1991-1992) søgt at redde et andet gammelt sejlskib, galeasen Shanty (1895) fra udførsel. Desværre måtte man efter opkøbet under den efterfølgende restaurering af skibet konstatere, at størstedelen af fartøjet var angrebet af råd. Der ville derfor blive tale om en rekonstruktion, hvis skibet skulle bevares. Det lykkedes ikke at skabe finansiering til denne mulighed, og Udvalget valgte derfor at opgive skibet, som herefter blev ophugget.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Selvom det er en kulturværdisag af lidt anden karakter end vanligt, er det naturligt at betegne skonnerten som en national kulturværdi af stor værdi. Skonnerten er en enestående repræsentant for den søfartskultur, som kendetegnede det lille øsamfund i Marstal, Danmarks fremmest søfartsby på den tid. Skibsbevaring er af stor betydning for dansk kultur-, søfarts- og lokalhistorie.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2000.

ID: ACC-2000-1