2000: Vagn Holmboes manuskripter

Manuskriptsamling af komponisten Vagn Holmboe.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 2000 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek. Ministertilladelse efter lovens § 2, stk. 4.

Vagn Holmboe (1909-96) er blevet kaldt fyrtårnet i nutidig dansk musik. Som komponist og som lærer og inspirator for talrige danske komponister hører Holmboe til de to-tre betydeligste danske komponister i anden halvdel af 1900-tallet. I boet efter komponisten befandt der sig en samling på ca. 175 manuskripter. Blandt disse er en række af Holmboes største og vigtigste værker helt tilbage til 1929, bl.a. nogle symfonier og kammermusikværker, der fremstår som hovedværker i 1900-tallets danske musikhistorie.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Holmboes betydning for dansk musikhistorie er indiskutabel. Det er vigtigt at bevare hans værker for såvel studiet af dansk kultur- og musikhistorie i forrige århundrede, som for opførelsen af komponistens musik i nutid og fremtid.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2000.

ID: ACC-2000-4