2017: Wilhelm Marstrand: “Portræt af Otto Marstrands to døtre…”, 1857

Wilhelm Marstrand: “Portræt af Otto Marstrands to døtre og deres vestindiske barnepige, Justina, i Frederiksberg Have”, 1857. (SMK, Public Domain)

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 2017 og overdraget til Statens Museum for Kunst.

Om maleriet

Maleriet er et sjældent eksempel på en samtidig dokumentation og fortolkning af tilstedeværelsen af afro-caribiere i København i slutningen af 1800-tallet. Portrættet viser barnepigen Justina sammen med malerens niecer, Emily og Annie Martrand, med et parti af Frederiksberg Have som baggrund.

En lang række karakteristika ved fremstillingen gør værket interessant, bl.a. er det barnepigen Justina, og ikke familien Marstrands børn, der danner centrum i skildringen, og maleriet er tillige fyldt med symbolske referencer til den allerede i 1850’erne igangsatte diskussion om de Vestindiske Øers fremtid – herunder deres fortsatte tilknytning til Danmark.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen

Kulturværdiudvalget vurderede samlet set, at maleriet må anses for umistelig dansk kulturarv, fordi

  • dette værk af den store danske guldaldermaler Wilhelm Marstrand har en meget høj kunstnerisk kvalitet
  • malerens valg af motiv, som sætter en vestindisk barnepige i centrum, er yderst sjældent, og
  • maleriet giver et sjældent kulturhistorisk bidrag til Danmarks historie som kolonimagt.

Finansiering

Købet af maleriet er finansieret af generøse donationer fra Knud Højgaards Fond og Hermod Lannungs Museumsfond. Også Slots- og Kulturstyrelsen har bidraget til købet.

Deponering

Udvalget besluttede, at maleriet efter erhvervelse skal indgå i samlingen på Statens Museum for Kunst. Museet har udstillet maleriet i samlingen af dansk kunst fra 1800-tallet. Læs mere om maleriet her.

Tillige beskrevet i Kulturværdiudvalgets årsberetning for 2017.

ID: ACC-2017-2