1989: Carl Gustav Pilo: “Portræt af Frederik V”

Maleri af Carl Gustav Pilo: Portræt af Frederik V, ca. 1746.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget med ekstern økonomisk støtte i 1989 og overdraget til Helsingør Kommunes Museer, ophængt på Marienlyst Slot.

I halv rustning og pudderparyk er Frederik 5. her gengivet i sejrrig position af hofmaleren Pilo (1711-1793). Billedet er formentlig malet omkring tronskiftet i 1746. Det er sandsynligt, at kongen på et tidspunkt har foræret sin gode ven og rådgiver, overhofmarskal og lensgreve Adam Gottlob Moltke, maleriet som tak for tro tjeneste. Moltke havde bl.a. fungeret som stråmand for majestæten ved køb af den ejendom, der med Moltke som bygherre senere skulle blive til Marienlyst Slot og brugt af kongen som lysthus.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Maleriet er af høj kunstnerisk kvalitet og har herudover tilhørt lensgreve A.G. Moltke. Endvidere er billedet nedarvet i denne families ældste mandslinie, indtil det blev solgt på auktion.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1989.

ID: ACC-1989-1