1990: Hebraisk håndskrift “Kad Ha-Kemach”

Hebraisk håndskrift Kad Ha-Kemach af Bachya (Bechaye) ben Asher, 1600-tallet.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1990 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek.

Navnet Kad Ha-Kemach betyder egentlig Melkrukken og er et citat fra det Gamle Testamente, 1. Kongebog, hvor Gud gennem profeten Elias lover en enke, at hendes hus aldrig skal mangle brød. Det antages, at Bachya med dette valg af titel til sin bog hentyder til dens indhold af åndelig føde. I bogen diskuteres centrale begreber i jødedommen, som f.eks. overholdelse af budene. Rabbineren Bachya ben Asher var virksom i Zaragoza i Spanien i slutningen af 1200-tallet. Dette håndskrift er en senere afskrift af rabbinerens oprindelige bog.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Man har lagt vægt på håndskriftets alder, at det har været i Danmark i generationer, er købt inden for landets grænser og med stor sandsynlighed har været anvendt af danske forskere.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1990.

ID: ACC-1990-1