1994: Kolossalspejle af I.C. Lillie

To store spejle af I.C. Lillie, 1700-tallets anden halvdel.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1994 og overdraget til Christian 7.s palæ på Amalienborg, Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Spejlene, der er tre meter høje, er tegnet af kgl. hofdekoratør I.C. Lillie (1760-1827). De er muligvis identiske med de to spejle, der blev installeret i lakajgemakket i kongeetagen ved en modernisering af Christiansborg i 1786. Ved branden på Christiansborg i 1794 blev adskilligt af inventaret reddet og bragt til kongefamiliens nye domicil på Amalienborg. Dog er spejlene ikke med på fortegnelsen over disse ting – måske er de blevet solgt fra ved en senere auktion.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Såvel den arkitektoniske udformning som den håndværksmæssige kvalitet i skæringer og malet dekoration af de to spejle er af så høj kvalitet, at de bør bevares i Danmark.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1994.

ID: ACC-1994-4