1994: Søren Kierkegaards eksemplar af Det Nye Testamente

Søren Kierkegaards eksemplar af Det Nye Testamente på græsk, udgivet af G.C. Knapp, Halle, 1829 (4. udg.).

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1994 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek.

Testamentet blev i lighed med Søren Kierkegaards (1813-55) øvrige bogsamling solgt på auktion i 1855 efter forfatterens død, og det har i mange år befundet sig i udenlandske samlinger før det atter kom til Danmark i 1994. Denne udgave er, foruden hans signatur på flyvebladet, forsynet med hundredevis af henvisninger, understregninger og håndskrevne notater. Notaterne vidner om et intensivt studium af Det Nye Testamente. Kierkegaard var stærkt optaget af begrebet Det Nye Testamentes kristendom.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Dette eksemplar af Det Nye Testamente på græsk udgør en primær kilde for forskningen til en dybere forståelse af Kierkegaards bibelske studier, idet ingen af noterne tidligere har været offentliggjorte eller tilgængelige.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1994.

ID: ACC-1994-3