1996: Den Raben-Levetzauske Naturaliesamling fra Aalholm slot

Kabinet med dele af den Raben-Levetzauske konkylie-, mineral- og naturaliesamling fra Aalholm Slot, 1700- og 1800-tallet.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1996 og overdraget til Nationalmuseet.

Skabet med dele af den store samling er det ene af to næsten identiske skabe med indhold, som Udvalget erhvervede. Samlingen på flere tusinde stykker natur- og oldsager er formentlig grundlagt i slutningen af 1700-tallet af grev Frederik Christian Raben (1769-1838), der var en af periodens førende naturvidenskabelige samlere. Sandsynligvis rummer den dog en ældre kerne, der stammer fra farfaderen, Frederik Raben (1693-1773). Samlingen er et vidnesbyrd om danske godsejeres store interesse for naturvidenskaberne i 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Den oprindelige samhørighed mellem indhold og de nyklassicistiske skabe udgør en yderst sjældent bevaret helhed af stor kulturhistorisk værdi. Naturaliesamlingen har endvidere i ca. 250 år befundet sig i samme slægts eje.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1996.

ID: ACC-1996-3