1996: Georg Brandes’ manuskript til bind 6 af “Hovedstrømninger…”

Georg Brandes’ manuskript til bind 6 af Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur, 1890.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1996 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek.

419 håndskrevne sider fylder dette originalmanuskript til Det unge Tyskland, det sjette og sidste bind i kritikeren og litteraturforskeren Brandes’ (1842-1927) skelsættende værk Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur. Grundlaget var en række forelæsninger, som Brandes holdt ved Københavns Universitet i 1883 og 1887, som senere blev omarbejdet til dette bind. Manuskriptet er det eneste komplette manuskript til enkeltbindene i hovedværket, man kender til.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Hovedstrømninger… må betegnes som et af dansk litteraturs absolutte hovedværker. Sammenholdt med optegnelser og forelæsningsmanuskripter har man med dette originalmanuskript en meget vægtig og helt uvurderlig litteraturhistorisk kilde til Brandesforskningen.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1996.

ID: ACC-1996-2