1996: Wilhelm Hansens Arkiv

Samling af nodemanuskripter og korrespondance m.m. ejet af musikforlæggerfamilien Wilhelm Hansen.

Erhvervet med særlig stats- og fondsstøtte af Kulturværdiudvalget i 1996 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek.

Arkivet, der fylder ca. 130 flyttekasser, indeholder 1.237 nodemanuskripter og ca. 1,5 mio. breve og skrivelser m.m. Det falder i tre dele: Manuskriptarkivet, Korrespondancearkivet og Forretningsarkivet. Blandt originalmanuskripterne finder man arbejder af bl.a. Gade, Heise, Hartmann og Carl Nielsen, men også andre berømte nordiske komponister som Grieg, Alfvén og Sibelius er repræsenteret. Familien Wilhelm Hansen var indtil 1988 ejer af musikforlaget Wilhelm Hansen. Musikforlaget grundlagdes i København i 1853 af Jens Wilhelm Hansen (1821-1904), og ejet igennem fire generationer af samme familie har det gennem næsten 150 år været det centrale musikforlag i Danmark og Norden.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Arkivet er den største sag, der har været forelagt Udvalget, og er en i alle henseender enestående sag i dansk musik- og kulturhistorie. Inden for området findes der ikke et privatarkiv af tilsvarende størrelse og betydning for dansk musikliv og musikvidenskab. Arkivet må betragtes som en principielt udelelig helhed.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1996.

ID: ACC-1996-5