1997: Nodesamling fra Aalholm slot

Nodesamling fra Aalholm Slot, ca. 225 musikværker, trykte såvel som håndskrevne, alle fra 1700-tallet.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1997 og overdraget til Det Kongelige Bibliotek.

Nodesamlingen, der indtil 1991 var ukendt, blev fundet af en dansk musikforsker i godsarkivet på Aalholm slot på Lolland. Samlingen stammer fra grev Otto Ludvig Raben (1730-91), der selv var en passioneret fløjtespiller og ivrig deltager i det københavnske musikliv. Samlingen, der bl.a. indeholder mange violinkoncerter, fløjtekoncerter og strygekvartetter, afspejler, at man i det lollandske grevskab har været godt ajour med den aktuelle musik i Europa.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Fundet er enestående i nyere dansk musikhistorie, idet dansk musik ellers er fattig på ældre nodekilder. Værdien ligger ikke mindst i helheden som samling betragtet og er af betydelig videnskabelig og kulturhistorisk interesse.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1997.

ID: ACC-1997-1