2017: Benjamin Wolffs “Hindostanske Antiqwiteter”

Benjamin Wolffs samling af Hindostanske Antiqwiteter

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 2017 og overdraget til Nationalmuseet.

Om tegningerne

Benjamin Wolff (1790-1866) var en dansk godsejer og kunstsamler. Samlingen består af såvel Wolffs egne som andre af hans samtidiges omhyggeligt tegnede kopier af klassiske indiske templer, skulpturer mv. med detaljer, opmålinger osv.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen

Fra et dansk kulturværdimæssigt synspunkt er det overordnede argument for at beholde disse værker, at Wolff er et sjældent eksempel på en dansk amatørorientalist, forstået i den oprindelige betydning af ordet “orientalist”, før Edward Saids kolonialismekritiske, standardsættende værk Orientalism fra 1978.

Det er derfor vigtigt at bevare dokumentation for den omhyggelighed og oprigtige interesse i ikke-europæiske civilisationer, som orientalismen også var udtryk for, her i form af Wolff, med et sjældent dansk islæt.

Finansiering

Købet af er finansieret af generøse donationer fra Nationalmuseets Fond til Videnskabelige Undersøgelser og Erhvervelser.

Deponering

Både denne og årets anden erhvervelse fra Benjamin Wolffs samling er deponeret i Nationalmuseet.

Tillige beskrevet i Kulturværdiudvalgets årsberetning for 2017.

ID: ACC-2017-3